Kategorite


Teknik Elektricist

LOGO EUROPIXEL 3 small 300x300

Sesco engineering

SESCO ENGINEERING
Sesco Engineering eshte themeluar ne vitin 1995.
Veprimtaria kryesore eshte: Projektim dhe ndertim I te gjitha llojeve te objekteve, material per ujera te zeza dhe ujesjelles, material per ngorhje qendrore, gypa per puse te thella dhe shitjen e te gjitha llojeve te materialit ndertimore.
Te gjitha prodhimet jan te certifikuara me standarte nderkombetare.

Sesco Engineering
Adresa:

Lagja Dardani rr Uke Bytyqi pn – Prizren
Rr. Shefqet Shkupi pn – Prishtine

Kontakti per Prizren:
+377 44 255 533
+377 44 113 307
Kontakti per Prishtine:
+377 44 884 323

E-mail:
info@sesco-ks.com
marketing@sesco-ks.com

Web:
www.sesco-ks.com

 

7