Kategorite


Teknik Elektricist

LOGO EUROPIXEL 3 small 300x300

SAP "INTERNATIONAL" SH.P.K

1SAP-INTERNATIONAL SH.P.K
Ofrojm sherbime ne teren me dy ose me shum teknik te pergaditur ne lemin perkatese dhe te paisur me mjete adekuate per kontrollin dhe servisimin e aparateve per mbrojtje kunder zjarrit dhe percaktimin e rendesis dhe vendit perkates te aparatit.
Stafi i kompanis dhe tekniket tane jane pergaditur dhe te qetifikuar nga nderkomtaret ku argumentojne me diploma dhe qetifikata te leshuara nga KFOR-I dhe IOM-I dhe kompania moter SAP-Itali.
SHERBIMET QE KRYEJME NE
Kontrollimi dhe servisimi i aperateve per mbrojtje kunder zjarrit.
Mbushje te aparateve kunder zjarrit me pluhur te thate P-S
MBUSHJE te aparateve me Dioksid Karboni Co2
Verifikimi i kapacitetit dhe shtypjes se idranteve .
Trajnimi per perdorimin e aparateve kunder zjarrit.
Ligjerim per edukim ne lemin e parandalimit te zjarrit .
E ter kjo bazohet dhe argumentohet me qertifikata te leshuara nga nderkombetaret.

 

Tel: +37745390273

18678790 1975804612650736 28646676 n