Kategorite


Teknik Elektricist

LOGO EUROPIXEL 3 small 300x300

NUMRA TË RËNDËSISHËM

Policia
+381 (0) 38 249 933 mobil 192

Rr.1 : +381 (0) 38 504 604 / 5059
Rr.2 : +381 (0) 38 504 604 / 6748
Rr.3 : +381 (0) 38 504 604 / 6796
Rr.4 : +381 (0) 38 504 604-/ 2997

Komunat

Prishtina : +381 (0) 38 230 900
Prizreni : +381 (0) 29 232 020
Peja : +381 (0) 39 432 146
Gjakova : +381 (0) 390 321 100
Mitrovica : +381 (0) 28 530 200
Ferizaj : +381 (0) 290 320 058
Gjilan : +381 (0) 280 324 219

 

Ambasadat

Shqipëria : +381 (0) 38 248 209
Franca : +381 (0) 38 224 588
Gjermania : +381 (0) 38 254 536
Italia : +381 (0) 38 224 929
Britania e Madhe : +381 (0) 38 249 799
Shtetet e Bashkuara të Amerikës : +381 (0) 38 549 890
Austria : +381 (0) 38 249 285
Kroacia : +381 (0) 38 223 979
Hungaria : +381 (0) 38 247 764
Norvegjia : +381 (0) 38 232 111
Sllovenia : +381 (0) 38 246 256
Çekia : +381 (0) 38 248 782
Zvicra : +381 (0) 38 248 090
Turqia : +381 (0) 38 226 031
Bullgaria : +381 (0) 38 245 543
Finlanda : +381 (0) 38 232 863
Maqedonia : +381 (0) 38 247 463
Holanda : +381 (0) 38 516 103
Suedia : +381 (0) 38 245 791

 

Ministritë

Minist. Arsimit Shkences Teknologjis : +381 (0) 38 541 035
Minist. Punes dhe Mireqenies Sociale : +381 (0) 38 212 818
Minist. Puneve te Brendshme : +381 (0) 38 200 088
Minist. Puneve te Jashtme : +381 (0) 38 213 963
Minist. Kultures Rinise dhe Sportit : +381 (0) 38 211 064
Minist. Drejtesis : +381 (0) 38 200 010
Minist. Shendetesis : +381 (0) 38 213 886
Minist. Energjis dhe Minierave : +381 (0) 38 200 215
Minist. Sherbimeve Publike : +381 (0) 38 200 020
Minist. Tregtis dhe Industris : +381 (0) 38 512 164
Minist. Pushtetit Lokal : +381 (0) 38 213 010
Minist. per Komunitet dhe Kthim : +381 (0) 38 552 067
Minist. Mjedisit Planifikimit Hapesinor : +381 (0) 38 517 639
Minist. Ekonomis dhe Financave : +381 (0) 38 200 101
Minist. Bujqesis Zhvillimit Rural : +381 (0) 38 211 821
Minist.Transportit Telekomunikacionit : +381 (0) 38 200 507